Bảng giá cho thuê xe cẩu

Bảng giá

Bảng giá cho thuê xe cẩu – xe cẩu chuyên dùng Kato từ 20 – 400 tấn theo tháng:

STT LOẠI XE SỐ CA THÀNH TIỀN GIỜ LÀM VIỆC

01

Xe cẩu 20 tấn

26 ca

liên hệ 0911424288

7h/ngày

02

Xe cẩu 25 tấn

26 ca

liên hệ 0911424288

7h/ngày

03

Xe cẩu 30 tấn

26 ca

liên hệ 0911424288

7h/ngày

04

Xe cẩu 35 tấn

 

liên hệ 0911424288

7h/ngày

05

Xe cẩu 40 tấn

 

liên hệ 0911424288

7h/ngày

06

Xe cẩu 45-50 tấn

26 ca

liên hệ 0911424288

7h/ngày

07

Xe cẩu 60 – 400 tấn

Giá thành tùy theo công việc, địa điểm làm việc.